Medlemsavgifter

Inträdesavgift: 150:-

Enskild medlem: 200:- /år
Familjemedlem: 50:- /år

Övriga avgifter:

Uppläggningsavgift: 50:-/kvm
Nyckelavgift: 125:-
Städavgift: 200:-
Avgift för ej sjösatt båt under perioden sista sjösättningen och
första uppdragningen 70:-/vecka
Klubbstugan (för medlemar): 300:-/dygn
Klubbvimpel tyg (KBS): 150:-/st
Klubbvimpel plast (KBS): 50:-/st