Medlemsavgifter

Inträdesavgift: 150:-

Enskild medlem: 250:- /år
Familjemedlem: 50:- /år

Övriga avgifter:

Uppläggningsavgift: 50:-/kvm
Nyckelavgift: 150:-
Städavgift: 200:-
Avgift för ej sjösatt båt under perioden sista sjösättningen och
första uppdragningen 70:-/vecka
Klubbstugan (för medlemar): 420:-/dygn
Klubbvimpel tyg/plast (KBS): 75:-/st